Choose the page language
Makinig sa mga pag-uusap tungkol sa magkakaibang kultura at linguistikong mga Australyano na namumuhay nang maayos na may kapansanan. Ang mga taong may mga kapansanan at iba pang panauhing tagapagsalita ay nagbabahagi ng mga kuwento, payo, at mga mapagkukunan tungkol sa mga lugar at aktibidad na naa-access at kasama sa paligid ng Australia.