Tħabat, Irnexxejt.
My Endeavours, My Triumphs

Julie Sciberras
Julie Sciberras

F’dan l-episodju, qed ningħaqdu my Maryanne, li se taqsam magħna l-attivitajiet differenti li esplorat waqt il-COVID-19 biex tnaqqas l-esperjenza tal-iżolament. L-attivitajiet mhux biss għenuha issaħħah ir-rabtiet mal-komunità, imma għenuha ttejjeb il-ħiliet motorji fini.  Maryanne kburija bil-kisbiet tagħha, u taqsam kif b’dawn issib s-sens ta’ skop għal-ħajja u li tħoss li hi parti mill-komunita’.  read more

In this episode, we are joined by Maryanne, who shares the different activities she explored during COVID-19 to help ease her experience of isolation. The activities not only helped her develop deeper connections in the community, but also helped her improve her fine motor skills. Maryanne is proud of her achievements, and shares how they have supported her sense of purpose and community belonging. read more