Choose the page language
अशक्तताका साथ राम्रो जीवन बिताइरहेका सास्कृतिक तथा भाषिक रूपमा विविध अस्ट्रेलियालीहरूको बारेमा कुराकानीहरू सुन्नुहोस्। अशक्तता भएका व्यक्तिहरू र अन्य अतिथि वक्ताहरूले अष्ट्रेलिया वरपर पहुँचयोग्य र समावेशी ठाउँहरू तथा गतिविधिहरूको बारेमा कथाहरू, सल्लाह र स्रोतहरू साझा गर्छन्।