Choose the page language
Lắng nghe các cuộc trò chuyện về những người Úc đa văn hoá và ngôn ngữ sống vui khoẻ với khuyết tật. Những người khuyết tật và các diễn giả khách mời chia sẻ những câu chuyện, lời khuyên và tài nguyên về các địa điểm, những hoạt động dễ tiếp cận và hòa nhập trên khắp nước Úc.