Choose the page language

Avustralya'da, hükümetin tüm seviyeleri, toplumumuzu engelli bireylere daha güvenli ve daha kapsayıcı bir yer haline getirmek için çalışıyor. Bugünkü konuğumuz Clr. Sera Yılmaz, bize Disability Royal Commission’dan ve kültürel açıdan farklı engelli insanların, şiddet, istismar, ihmal ve sömürü ile ilgili tecrübelerinin, ilgili makamlara iletilmesi gibi haklarını savunan kendi görevi ile ilgili bilgiler paylaşıyor. Sera, Avustralya Hükümeti'nin engelli insanları daha iyi korumaya çalışabilmesi için kendi hikayelerinden oluşan müracaatları sürecinde insanlara yardımcı oluyor. 

Sera, ayrıca bir Meclis Üyesi olarak, toplulukları daha da kapsayıcı hale getirmek için yerel yönetimde de çalışmaktadır. Bize, Konseyinin Erişim ve Kapsayıcılık Eylem Planı'nın amacını, toplumumuzu herkes için erişilebilir kılan diğer yerel girişimler ve ilgili kaynakları da anlatıyor. Sera, hizmet ettiği bu farklı görevler sayesinde, hükümetlerin iyi yaşama ilkelerini desteklemek için oynayabilecekleri çeşitli rolleri de göstermekte, böylece engelli insanlar tam anlamı ile saygın, güvenli ve kapsayıcı bir hayat sürebilirler.

In Australia, all levels of Government are working to make our society a safer and more inclusive place for people living with disabilities. Today's guest, Clr. Sera Yilmaz, shares information about the Disability Royal Commission and her work advocating for culturally diverse people with disability who wish to submit their stories and experiences about violence, abuse, neglect and exploitation. Sera assists people in the submission process so that the Australian Government can work to better protect people with disabilities based on their stories.

As a Councillor, Sera also works in local Government to make communities more inclusive. She explains the purpose of her council's Access and Inclusion Action Plan, as well as other local initiatives and resources that make society accessible to everyone. Through her different roles, Sera shows the role that Governments can play to support the principles of living well, so people with disabilities can experience dignity, safety and inclusion.

About the guest speaker

About the guest speaker

Clr. Sera Yılmazengellilerin haklarını, güvenlik ve haysiyetlerinin korunmasını desteklemek için engellilerin müracaatlarını Disability Royal Commission 'a sunmalarına yardımcı olan, Hukuk geçmişi olan bir Türk Avustralyalıdır. Aynı zamanda Fairfield Belediye Meclisi'nde yerel meclis üyesi olarak görev yapmaktadır. Toplumdaki bu iki rolü ile, özellikle kültürel ve dilsel açıdan farklı geçmişlerden gelen engellilerin iyi yaşama hedeflerini destekleyebilecek katilimci ve erişilebilir organizasyonlardan ve yerlerden bahsediyor.

Clr. Sera Yilmaz is a Turkish Australian with a background in Law who assists people with disabilities in submitting their stories to the Disability Royal Commission to support the rights, safety and dignity of people with disabilities. She is also a local Councillor at Fairfield City Council. Together through her two roles in society, she talks about welcoming and accessible organisations and places where people with disabilities, especially those from culturally and linguistically diverse backgrounds, could support their aim to live well. 

Interview by
Tolga Okar

Aslen İstanbullu olan Tolga, isi icabıyla dünyanın birçok yerinde ‘expat’ olarak yasamış ve çalışmıştır. Farklı ülkeler ve toplumlarda kazandığı bu çok kültürlü yasam deneyimleri ona benzersiz bir... read moreGo to page where you can read more about Tolga Okar

Interview by
Tolga Okar

While originally hailing from Istanbul, Tolga has lived and worked all over the world as an expatriate (expat). Working abroad has enriched his outlook on life, as he explains "Multiple voices,... read moreGo to page where you can read more about Tolga Okar