Choose the page language

Bất chấp những khó khăn với căn bệnh của mình, Nhơn đã vượt qua với tinh thần mạnh mẽ và sự lạc quan.

Anh từng làm thiện nguyện cho cộng đồng với vị trí tham vấn tâm lý, nay làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận để giáo dục trẻ em về cách cư xử với người khuyết tật.

This interview was originally broadcast on radio.

Produced by

Khánh Linh

Broadcast by

SBS Tiếng Việt
on
Wednesday, 5 October, 2022 - 2:45pm
Marielba Bortone

Marielba moved to Adelaide from Caracas in 2011. She has a Bachelor of Marketing and Advertising and has worked in project management, radio, event hosting and production assistance. Marielba is... Go to page where you can read more about Marielba Bortone