Choose the page language

Katika kipindi hiki, Your Story’s Wakili mkuu, Sifa Mtango anaelezea jinsi watu wenye ulemavu wanavyoweza kupata usaidizi wa kisheria wa bure na huru ili kushiriki hadithi yao na Disability Royal Commission, na kuunganishwa na huduma za ushauri na utetezi. The Disability Royal Commission inaendelea hadi Septemba 2023.

Your Story Disability Legal Support ni huduma bure ya msaada wa kisheria ya huru ambayo inapatikana kwa watu wenye ulemavu wanaotaka kushiriki hadithi yao na Disability Royal Commission. Familia za watu wenye ulemavu, watunzaji, wasaidizi na wakilishi wa watu wenye ulemavu wananotaka kushiriki hadithi yao wanaweza pia kupata ushauri ya kisheria kutoka Your Story.

Ili kupata maelezo zaidi au kutumia Your Story, piga simu kwenye 1800 77 1800 Jumatatu hadi Ijumaa (simu bure) au nenda kwenye kurasa ya tuwasaliana nasi kwa njia nyingine za kufikia kwenye Your Story Disability Legal Support.

Kwa maelezo zaidi tafadhali tembelea https://yourstorydisabilitylegal.org.au
 

In this episode, Your Story's Senior Solicitor Sifa Mtango explains how people with disabilities can access free, independent legal support to share their story with the Disability Royal Commission, and be linked to counselling and advocacy services. The Disability Royal Commission is running until September 2023.

Your Story Disability Legal Support is a free and independent legal support service available to people with disabilities who want to share their story with the Disability Royal Commission. Families of people with disabilities, carers, supporters and advocates of people with disabilities who want to share their story can also get legal advice from Your Story.

To get more information or use Your Story, call 1800 77 1800 Monday to Friday (free call) or go to the  contact us page for other ways to reach Your Story Disability Legal Support.

For more information please visit https://yourstorydisabilitylegal.org.au

About the guest speaker

About the guest speaker

Mzungumzaji Mgeni wetu ni Sifa Mtango, Wakili Mkuu wa Your Story Legal Support (Legal Aid NSW). Bi Mtango ni wakili mtaalamu wa kutatua mizozo na anaye uzoefu wa zaidi ya miaka 10.

Our Guest Speaker is Sifa Mtango, Senior Solicitor with Your Story Legal Support (Legal Aid NSW). Ms Mtango is a specialist dispute resolution lawyer with over 10 years' experience. 

Interview by
Joy Rahab Sinclair

Joy Rahab ni mwanamke mzaliwa wa Kenya mwenye umri wa miaka 42 mwenye watoto watatu. Alikuja Australia kama mwanafunzi mwaka 2005. Ana digrii mbili katika Sheria zilizopatikana nchini India, vyeti... read moreGo to page where you can read more about Joy Rahab Sinclair

Interview by
Joy Rahab Sinclair

Joy is a 42 year old Kenyan born woman with 3 children. She came to Australia as a student in 2005. She holds two degrees in Law obtained in India, a French proficiency certification, an Advanced... read moreGo to page where you can read more about Joy Rahab Sinclair