Choose the page language

Mọi công dân Úc đều có quyền và nghĩa vụ bầu cử, kể cả người khuyết tật. Bằng cách tham gia bỏ phiếu, chúng ta góp phần định hình tương lai của đất nước mình. Mời quý vị lắng nghe cuộc trò chuyện sau đây về các thông tin và địa điểm người khuyết tật có thể tiếp cận để bỏ phiếu.

Nguồn trích dẫn thông tin:

Australian Electoral Commission Accessible Information

Translated Easy Read Guides

VoteTalk

In Australia, everyone shares the right and responsibility to vote, including people with disabilities. By participating in voting, we have the power to shape our country's future. Join this conversation about the accessible resources and places that make voting possible for people with disabilities.

Links to resources:

Australian Electoral Commission Accessible Information

Translated Easy Read Guides

VoteTalk

About the guest speaker

About the guest speaker

Chuyên mục này có sự tham gia của Hà Đỗ của Speak My Language và Phụng Ngô, một thành viên của cộng đồng người Úc gốc Việt và hiện làm việc cho Ethnic Communities’ Council of NSW. Họ sẽ cùng nhau thảo luận về những câu hỏi thường gặp giúp người khuyết tật dễ dàng tiếp cận với việc bầu cử.

In this episode, Ha Do from Speak My Language is joined by Phung Ngo, a member of the Vietnamese speaking community, who works for the Ethnic Communities' Council of NSW. Together, they discuss common questions about disability inclusion that are asked during election time.

Interview by
Ha Do

Hà Đỗ từ Việt Nam chuyển đến Sydney vào năm 2017. Cô có kiến thức chuyên ngành giáo dục và 15 năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ. Với khả năng song ngữ và sự kết nối với cộng đồng người Việt, Hà... read moreGo to page where you can read more about Ha Do

Interview by
Ha Do

Ha Do moved to Sydney from Vietnam in 2017. She has a background in education and has worked as a language teacher for 15 years. With her bilingual skills and connections to the Vietnamese... read moreGo to page where you can read more about Ha Do