Choose the page language

فرشته نویسنده‌‌ای است که مقالات منتشر شده‌ای دارد و همچنین مترجم رسمی شفاهی است و به سه زبان تسلط دارد. اخیراً علاقه‌اش به یادگیری زبان موجب شده است که به سمت یادگیری زبان چینی برود. فرشته فارغ‌التحصیل دانشگاه لندن است و از طریق کار وفعالیت در کمیسیون حقوق بشر و همچنین به عنوان میانجی گر در سازمان‌های متعدد اجتمایی در حل مشکلات بین مردمی تجربه به دست آورده است. فرشته برای زندگی انگیزه خاصی دارد. خودش می گوید «همیشه تمایل داشته است که بداند حقیقت چیست. او اشتراک‌گذاری و توضیح دادن جواب‌های فلسفی، کشف حقایق، بینش‌ها، احساسات، هیجانات، افکار طنزامیز و سوالات کنجکاوانه را به‌ترین و باارزش‌ترین راه برای کار و زندگی می‌داند. به همین دلیل است که او عاشق همکاری با Ethnic Communities’ Council of Queensland است تا Speak My Language Program را به مورد اجرا در اورد. در این برنامه شرکتکنندگان جوامع متفاوت فرهنگی درباره زندگی مفید خود علی رغم ناتوانی صحبت می‌کنند.»

Interviews by Fereshteh Hooshmand