Choose the page language

Trân tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Queensland University of Technology. Trân hiện đang là nhân viên xã hội tại Trung tâm ở Darra, dưới sự quản lý của Cộng đồng người Việt Tự Do Úc Châu (Qld).  Ở đây, nhiệm vụ của Trân bao gồm tổ chức các buổi sinh hoạt cho các thành viên trong Cộng động, ví dụ như các buổi "Gặp gỡ và tiệc nhẹ cho người khuyết tật", "Sinh hoạt hè cho các học sinh" hoặc "Các buổi chia sẻ nấu ăn đa sắc tộc". Trân cũng là một nhân viên hỗ trợ văn hóa tại World Wellness Group. Vì đức tin và với truyền thống của gia đình, Cô ấy rất thích phục vụ mọi người trong Cộng đồng. Trân hy vọng chương trình Speak My Language sẽ truyền cảm hứng và tăng sự tự tin cho mọi người trong Cộng đồng, nhất là những người khuyết tật và gia đình của họ. Vai trò của Trân trong chương trình Speak My Language được giám sát Ethnic Communities Council of Queensland.

Interviews by Tran Nguyen